Структурно функціональна схема пеом

структурно функціональна схема пеом
Распознать их можно только по способу использования; то есть одно и то же значение в ячейке памяти может использоваться и как данные, и как команда, и как адрес в зависимости лишь от способа обращения к нему. Фахівці часто називають такі операції upgrade (розширити, оновити). Мета даної роботи розглянути функціонально-структурну організацію ЕОМ. Завдання: Розглянути склад та призначення основних блоків комп’ютера. Від обсягу оперативної пам’яті залежить, чи зможе комп’ютер працювати з тією або іншою програмою. Все устройства ПК подключаются к этой плате с помощью разъемов расположенных на этой плате. Для одержання уніполярного відеосигналу при модуляції падаючого потоку випромінювання служить підсилювач-інвертор. Мікропроцесори мають так звану вибіркову конструкцію, при якій усі дані, що підлягають обробці, вводяться по об’єднаному каналу передачі даних, а проведення операцій обчислення чи керування тими чи іншими обчислювальними модулями виконується відповідно до запрограмованих кодованих наказів.


Двоичные коды команд и данных разделяются на единицы информации, называемые словами, и хранятся в ячейках памяти, а для доступа к ним используются номера соответствующих ячеек — адреса. Подключение всех внешних устройств (Рис. 1.): клавиатуры, монитора, внешних ЗУ, мыши, принтера и т.д. обеспечивается через контроллеры, адаптеры, карты. Технічні характеристики оперативної пам’яті визначаються місткістю і швидкістю обміну із системною шиною. Так, у 1880 р. швед В. Однер, що жив у Росії, створив арифмометр із перемінним числом зубців, аналог якого «Фелікс» випускався у Радянському Союзі до 70-х років XX ст. Час доступу до пам’яті (секунди) представляє собою мінімальну час, достатній для розміщення в пам’яті одиниці інформації. Розглянути основні характеристики компонентів ЕОМ (центрального процесора і пам’яті). Методологічною і теоретичною основою при написанні роботи послужила навчальна література та праці вітчизняних і зарубіжних авторів.

Підвищення загальної продуктивності особливо помітно при вибірці великого числа файлів. Оперативна пам’ять виготовляється у вигляді невеликих друкованих плат з рядами контактів, на яких розміщуються інтегральні схеми пам’яті (модулі пам’яті). Модулі пам’яті розрізняються за розміром і кількістю контактів (SIMM або DIMM), за швидкодією, за обсягом. Эта возможность лежит в основе трансляции — перевода текста программы с языка высокого уровня на язык конкретной вычислительной машины.

Похожие записи: